Publications

Current:

Vašát, Petr, Petr Gibas, Markéta Poláková. 2017. „Mezi taktikou a afektem, ne-místem a místem: Vizuální analýza každodenní geografie osob bez domova. (Between Tactics and Affect, Non-place and Place: A Visual Analysis of the Everyday Geography of Homeless People)“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 53 (4): 533-564
View publication

Upcoming

Pauknerová, K., P. Gibas. (accepted) „Bydlet v ošemetných místech (To live in tricky places)." in R. Haluzík, C. Říha (eds.). Město a jeho metabolity: Podoby vylučovaného prostoru a periferie. Praha: CTS UK/AV CR.

Vašát, Petr, Petr Gibas. 2017. Žít (mezi) místy: Geografie lidí bez domova (Living (in-between) places: The geography of homeless people). in R. Osman, L. Pospíšilová (eds.). Geografie okraje. Praha: Karolinum.

Previous:

Vašát, Petr. 2014. "Předevčírem, nebo kdy to bylo?": Temporalita třídy nejchudších / "Yesterday, or when was it?": The Temporality Practices of the Poorest Class
View publication

Vašát, Petr. 2013. "Sme na jedný lodi": Morálka a ekonomika v prostředí třídy nejchudších / “We´re on the same boat”: Moral and economy in a milieu of the poorest class
View publication

Vašát, Petr. 2012. Mezi rezistencí a adaptací: Každodenní praxe třídy nejchudších / Between Resistance and Adaptation: The Everyday Practices of the Poorest Clas
View publication

Vašát, Petr. 2012. Studium bezdomovectví v USA: Inspirace pro výzkum v České republice / Studying the Homelessness in the USA: An Inspiration for a Research in the Czech Republic
View publication

Vašát, Petr. 2013. Kdo je a není bezdomovec? Představy bezdomovce v praxi organizací poskytujících sociální služby / Homeless or not? Images of homeless person in the practice of organisations providing social services
About publication

Conferences and workshops

Workshop organisation

Vašát, P., M. Poláková, P. Gibas, M. Šimon. 2015. Čas a prostor bezdomovců (The Time and Space of the homeless). SOÚ AV ČR, 17. března, Praha.

Diviák, T., P. Vašát, P. Ocelík. 2015. Společnost a sítě: relační perspektiva v sociálních vědách (Society and Networks: A Relational Perspective in Social Sciences). SOÚ AV ČR, 9. prosince, Praha.

International conference presentations

Šimon, M. 2017. The role of (public) transport for homeless survival strategies in European city: an evidence from GPS tracking and RDS survey data. The Nordic Geographers Meeting, Stockholm (SWE).

Vašát, P., P. Gibas. 2017. Experiencing like a Homeless: Body, Movement, and the Poetics of Place-making in the Homeless City. The Visualising the City conference of the International Visual Methods Conference, 16-18th August, Singapore (SGP).

Šimon, M. 2016. Spatially explicit mobility and spatiality of social networks of homeless persons: methods, ethics and policy. RGS-IBG Annual International Conference 2016, 30.8.-2.9.2016, London (UK).

Daňková, H., P. Gibas, P. Vašát. 2016. Visualising Homelessness? On Inherent Ambiguity of Visual Representations of Urban Poverty. The 4th Biennial Conference of the Czech Association for Social Anthropology, 30th of September, Prague (CZ).

Vašát, P., P. Gibas. 2016. Experiencing the Homeless City – A Role of Local Conditions in Spatial Practices of Homeless People. The Social Changes of Silk Road Economic Belt Countries II Conference, Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences, 3rd of September, Prague (CZ).

Vašát, P., P. Gibas. 2016. Between Local Conditions and Common Tendencies: The Homeless and Public Space in the Post-socialist City. The Moving Cities conference, European Sociological Association (RN Urban Sociology), 28th June – 1st July, Krakow (PL).

Vašát, P. 2016. Having no time in empty time: the temporalities of the homeless. The Hidden Rhythms Workshop, Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences, and CEFRESS, 17th May, Prague (CZ).

Vašát, P. 2015. Personal Networks of Homeless Persons in a Post-Socialist City: A Comparison of Two Czech Cities. The International Sunbelt Social Networks Conference XXXV of the International Network for Social Network Analysis (INSNA), 24thJune, Brighton (UK).

Local conference presentations and workshops

Vašát, P. 2017. Vidět město bezdomovců (Seeing the homeless city). SOÚ AV ČR, 4. května, 2017.

Vašát, P. 2016. Bezdomovec jako (a)morální kategorie (Homeless as the (a)moral category). Workshop "Veřejné a privátní jako téma multidisciplinárního výzkumu", ÚUD AV ČR, 21. listopadu, Praha.

Poláková, M., P. Gibas, P. Vašát. 2016. Město očima bezdomovce: Vizuální analýza dvou českých měst (City Through the Eyes of Homeless People: A Visual Analysis of two Czech Cities). "Čas/y měst: 100 let", 12. - 14. listopadu, Brno.

Vašát, P. 2016. Bezdomovci a město (Homeless people and the City). Festival "Týden vědy a techniky", SOÚ AV ČR, 1. listopadu, Praha.

Vašát, P. 2016. Kvalitativní metodologie: Přehled, principy a úskalí (Qualitative Methodology: Overview, Principles and Pitfalls). Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova, 10. října, Praha.

Vašát, P. 2016. Principy a úskalí výzkumu marginalizovaných skupin: případ výzkumu bezdomovců (Principles and Pitfalls of Researching Marginalised Groups: The Case of Homeless People). SOÚ AV ČR, 12. dubna, Praha.

Vašát, P. 2016. Bezdomovci a bydlení (Homeless and housing). Presented at the Sociologie bydlení v mikroperspektivě Course, Faculty of Social Studies, Masarykova Univerzita, 20. dubna, Brno.

Vašát, Petr. 2015. Keď máš dobrého kamaráda, tak dá se… (If you have a good friend, so one can …). Seminář  "Kula: Kulturně antropologický seminář", 17. června, Praha.

Vašát, P. 2015. Personální sítě bezdomovců: limity, možnosti, perspektivy (Personal Networks of the Homeless: Limitations, Possibilities and Perspectives). Workshop "Společnost a sítě: relační perspektiva v sociálních vědách" SOÚ AV ČR, 9. prosince, Praha.