HOBOhemia: Časoprostor bezdomovců

Proč právě HOBOhemia? Jako hobohemia se označovala místa, na kterých se v USA od přelomu 19. a 20. století koncentrovali hobos, městští tuláci. Termín hobo označoval specifickou formu tuláctví, která byla poprvé v historii spojená s průmyslovými městy. Hobos byli první městskou formou bezdomovectví. V létě námezdními dělníky při výstavbě železnic, v zimě městskou chudinou.

Stejně jako američtí hobos před sto lety obývají dnes lidé bez domova v českých městech specifický časoprostor. Pobývají na rušných ulicích, u obchodních center nebo dopravních uzlů, jejich cesty ale vedou v různých úsecích dne i do periferních částí měst. Interdisciplinární výzkumný projekt HOBOhemia* se věnuje právě jim. Jeho snahou je identifikovat charakteristiky lidí bez domova, a zároveň postihnout časovou a prostorovou dynamiku jejich jednání v prostředí dvou českých měst, Prahy a Plzně.

Projekt realizuje tým z oddělení Lokální a regionální studia a Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. . Řešitelský tým je záměrně interdisciplinární. Zahrnuje badatele a badatelky z oborů sociální antropologie, kulturologie, sociologie a sociální geografie. Díky tomu je možné nahlédnout problematiku z různých perspektiv.

Na webu HOBOhemia najdete základní informace o uvedeném výzkumném projektu, aktuality z jeho průběhu, mediální ohlasy projektu, a další zajímavosti včetně toho, čím je projekt v kontextu českého, ale i zahraničního výzkumu bezdomovectví výjimečný.

Zátiší u řeky (Praha)

*HOBOhemia je popularizační název výzkumného projektu Čas a prostor bezdomovců v postsocialistickém městě: komparace Prahy a Plzně (GA15-17540S).  Projekt financuje Grantová agentura ČR a probíhá od ledna roku 2015 do prosince roku 2017. Veškeré informace publikované na těchto stránkách mohou být využívány pro studijní účely při zachování autorského práva a uvedení zdroje dle běžných pravidel pro citaci.